Odlingar


Odling och trädgård 
Vi odlar för att få mat. Mat av god kvalitet som inte belastar naturen. Vi arbetar med organiska odlings-strukturer. Vi odlar många perenna och härdiga växter som ofta är ovanliga inom mat-produktion.  Och vi tar till diverse trix för att få fram odlingsmiljöer och växter som passar våra mycket speciella förutsättningar för odling här uppe i kalla nord.

Natur-likt odlande 
Vi bygger upp våra odlingar och vår trädgård med samma grundtanke som vi håller våra djur. De naturliga förutsättningarna får styra och vi jobbar med odlingsstrukturer som ligger långt ifrån de monokulturer som industrisamhället har skapat. Hos oss växer det upp en "ätbar skogsträdgård" med inriktning på växter som är härdiga i vårt mycket karga, lappländska klimat. Det betyder att vi inriktar oss på perenner och planterar i bästa möjliga klimatläge, vindskyddat, i sydsluttningar, i skogsbryn, där vår naturliga flora också är som mest frodig. Växterna får växa i små dungar eller ruggar och byter av varandra i en växtmönster som liknar ängar och gläntor i skogen. Bland annat planterar vi växter som hör hemma här som kvanne, tolta och rosenrot, men också växter som är låg-förädlade släktingar till våra vilda varianter som trädgårds-syra, rot-kardborre och allåkerbär.
Buskarna utgörs av vinbär, krusbär,  aronior, körsbär, blåbärstry, havtorn och nypon medan de småträd vi använder främst är rönnar/rönnhybrider, häggmisplar, hagtorn, hägg och en del mycket härdiga äppelträd, som vi planterat på försök.

I de områden vi odlar mer traditionella trädgårdsväxter gäller det att utnyttja alla trix, med tanke på att vi odlar i så kargt klimat att det inte finns någon zonbeteckning för den (kallare än zon 8, brukar vi kalla den). Vi bygger upphöjda bäddar och odlar en hel del i sand, med täckning. Tidvis måste vi också förfalla till att använda fiberdukar, i alla fall så länge som vi odlar potatis och kål. Ett exempel på vårt klimat är att vår potatis sällan får en längre växtsäsong än 2,5 månader, från slutet på maj till mitten av augusti. Ett år hade vi endast 3 frostfria veckor, sista frost var efter midsommar och första frost var strax efter mitten på juli. Det året blev det ingen potatisskörd.
Vårt odlar-motto är;"om vi klarar att odla för vår överlevnad här, då kan man klara det överallt".
Men ändå, med rätt växter så finns det otroliga förutsättningar för att odla sin egen mat även här uppe i norr.

Bilden här ovan visar vår "normala" köksträdgård, som består av upphöjda, djupgrävda bäddar som vi förvandlar till terra-preta jord vartefter. Även den trädgården ligger i en sydsluttning ner mot Vojmån som skymtar i bakgrunden, i ett skogsbryn som erbjuder vindskydd och den naturliga grönskan kryper tät inpå och består av nästan kvävande frodiga hallon, hundkex och rödbläror.

Här är länken till alla våra inlägg som taggas med "Odling".
https://forsnashemman.blogspot.com/search/label/Odling

Inga kommentarer: