torsdag 12 april 2018

Pär-lårarna.

Det här är en "pär-lår", alltså en potatislåda. Vi fick ett flertal "på köpet" när vi flyttade till Forsnäs Hemman. Dom är enormt användbara, om man vet vad dom är till för. Dom är till för att grodda potatisar. Eller låta "brästa pärer" som det heter här i Kalla Nord.
Nu är det strax efter påsk och precis som våra nybyggarförfäder så tar vi upp sättpotatisarna och lägger dom för att låta brästa i varma men halvmörka omständigheter. Vi använder fortfarande de lårar vi fått i arv här på Forsnäs Hemman.
Så här står det i vår favoritbok som härstammar från ett av släktens nybyggar-hemman i Dåres i Vilhelminafjällen.
"År 2: Det var den senare delen av April. Ljust var det större delen av natten, och ofta var skaren på snön så stadig, att man kunde gå på den var som helst i skogen. ... De skulle nu sätta potatis på det lilla åkerstycket (de hade lyckats upparbeta sin första höst på nybygget) under vårsommaren. Men de hade inga sättpäror, sättpotatisar. Det var ej annan råd för husbonden än att göra en färd till Strömnäs för att där kvi, tigga, skaffa, sig litet potatis.
Men när Gustaf Arvidsson kom till Strömnäs hade de där tagit upp utsädespotatisen redan för en vecka sedan, och till den hade all böndernas storpotatis gått åt. De hade kvar endast mycket små potatis, som icke alls dugde att sätta i jorden.
Gustav Arvidsson måste begiva sig till Rönnäs [Mördarbyn] för att skalla, leta efter att kunna få köpa två åttingar potatis...[ca 30 liter sättpotatis i mindre storlek, som ett hönsägg. Det ansågs som mycket lite men Dåres-borna hade inte hunnit upparbeta någon större areal av pär-land/potatisland]. Men även i den byn såg det mörkt ut för honom att få tag på potatis, fastän han gick från gård till gård, men till sist fick han äntligen köpa två åttingar hos ett gammelfolk, och med denna potatis vände han åter till Strömnäs...
Med denna börda, som såg ruvd, såg ut att vara, stor, fick han nästa dag begiva sig på hemväg. Där hemma gjorde han tre långa, men smala lådor, och i dessa fyllde han den potatis, som han hade i säcken och ställde upp lådorna på översta hyllan under taket, så att potatisen där skulle brästa, gro, så att det kanske kommo fram ejälar, broddar, ur varje potatis".
Boken "Nybyggares Dagliga Leverne. Av O.P Pettersson.

Inga kommentarer: