lördag 3 september 2016

Lappgetternas genbank

Välkommen på ett digitalt besök till Lappgetternas genbank. 😃
Hemmanets Husmor är genbanksansvarig för denna gammaldags allmogeget-ras, som räddades först in på 2000-talet och som fortfarande är den minsta, sett till antalet individer.
Genbanken (här utspridd över köksgolvet) består av 4 (snart 5) väldigt välorganiserade pärmar. Vidare en stor kartong av något sämre organiserat utskicksmaterial, och en (beroende på dagsformen) mer eller mindre organiserad genbanksansvarig (jag, alltså). Samt allt detta även digitalt, i form av ett antal databaser.

Alla vi genbanksansvariga jobbar ju ideellt och för mig innebär det att jag tar emot nästan dagliga samtal och rådgivningar från genbankerna som håller Lappgetter, och nån gång per månad (gärna regniga dagar som denna dag) sätter jag mig ner och gör en ordentlig mängd pappersarbete.
Idag ska det skickas nya genbankskontrakt, skrivas ett antal intyg på en STOOR räddningsaktion vi genomfört under sommaren, och rapporteras in genbanks-statistik till  JBV.
Ett digert dagsschema!

Den spännande och fantastiska räddningsaktionen denna sommar, den skriver jag mer om längre fram!

För att läsa mer om genbankerna för våra tre allmogeget-raser kan ni gärna titta vidare här;
http://www.allmogegeten.se/

Inga kommentarer: