måndag 8 maj 2017

När jorden reder sig

Ett uttryck som ofta återkommer när man ska så frön är att man ska vänta tills "jorden reder sig". Det betyder att jorden ska ha blivit torr och uppvärmt och "mullig" nog att inte fastna på spaden när man gräver. Men hos oss har ingen jord rett sig än. Faktum är att tjälen inte ens har släppt ännu. Det brukar ske kring mitten av maj eller lite senare. Och innan dess är det ingen jord som "reder sig" hos oss här i Lappland.
Nej, jag står INTE i ett dike, det är bara gången mellan mina upphöjda bäddar.  Så här ser det ut så länge tjälen inte släppt.
Hur kan jag veta att tjälen inte har släppt? Tja, mina upphöjda bäddar är ju tinade. Men det ligger en isskorpa ca 15-20 cm under jordytan som hindrar vattnet att dräneras bort, trots att vi bor på en rullstensås.

Inga kommentarer: