lördag 10 februari 2018

Dryfta korn

Så här under kallvintern gör jag klart det sista med nästa års utsäde. Fin-rensar ärtorna och bondbönorna. Bara de bästa och sort-typiska får äran att bli utsäde nästa år. 👌Idag sållade och  dryftade jag korn och råg, kornet är av sorten Jämtkorn, ett gammaldags, mycket rikgivande och snabbmognande korn som verkar väldigt likt det mina nybyggar-förfäder odlade. 💗
Numer används ord som att "tröska" eller "dryfta" för att beskriva samtal och beslutsprocesser inom politik, och även där är dessa ord nästan helt föråldrade. För oss däremot är det verkliga, användbara ord som beskriver arbetsmoment och göromål utan vilka vi inte skulle kunna leva vårt liv, de är viktiga arbetsmoment utan vilka våra åkrar och trädgårdsland inte skulle kunna grönska nästa år. 💪

En liten rad om "Sållning och Dryftning" i vår favoritbok "Nybyggares Dagliga Leverne" av O-P Pettersson här ifrån Vilhelmina kommun under 1830-talet.👍
"Sedan nu kornet var kastat, skulle det sållas och dryftas. Arvid [äldste sonen, AJs kommentar] fick nu gå till boden och därifrån hämta åttingsmåttet och flera strigsäckar. Husbonden fyllde sållet med framkastkorn [bästa kvalitet, AJs kommentar], varefter han skakade det häftigt fram och åter med händerna. Under sållets rörelser föllo ur sållet genom de små runda hålen i dess botten en ganska stor mängd malle, ogräsfrön, och ovanpå säden i sållet lade sig en helt obetydlig samling av små halmstycken och små stycken ur ogrässtånd. Husbonden gick med sållet till avfallshögen och strök med handen bort de odugliga rester, som samlats ovanpå kornet i sållet.
Till sist gjorde han häftiga knyckar med sållet uppåt, så att kornet kastades rätt upp och åter ner i sållet. Under denna rörelse kastades den fina mullen ut från kornet och följde luftdraget från dörren. Dessa sista handgrepp kallades att dryfta kornet".
Vi gör inte lika, vi använder en bilmatta och en gummikloss följt av frösållet från föreningen Sesam. Men att dryfta kornet; det gör jag på samma sätt. Jag lägger säden på en bricka med skarpa och ganska höga kanter och knycker upp säden i luften. Perfekt att göra en dag som idag när det blåser på rätt friskt. 😁
Inga kommentarer: