söndag 7 januari 2018

Genbanker bevarar våra värdefulla gammaldags lantrasdjur

Vårvintern, vi rapporterar det arbete vi gjort med våra gammaldags lantras-djur till genbanken. Genbanksarbetet är det system som Sverige använder för att bevara våra genetiskt unika äldre djurraser. De djurraser som funkar väl för självhushållning och som inte blivit sönderavlade för att passa djurindustrin.😄
Det funkar så att ideella föreningar (som Svenska Lanthönsklubben eller Föreningen Landtsvinet) tar på sig det administrativa arbetet för att hålla ett register och där de medlemmar som vill också kan "bli genbanker". Alltså skaffa någon av de bevarandevärda djurraserna och sen bedriva vanlig djurhållning, men man måste kunna garantera rasrenhet och gärna försöka få fram nya fina djur, tex kycklingar eller griskultingar som kan säljas till andra eller nya genbanker och på så sätt hjälpa till att bevara våra fina lantraser inför framtiden. 💗

Vi på Forsnäs Hemman har satsat på att enbart ha Lantraser. Vi har Ölandshöns, Blekingeankor, Gotlandskaniner, Lappgetter och Ölandsgäss. Vi stöttar också de som föder upp kultingar av Linderödssvin genom att köpa in överblivna smågaltar av dom som slaktsvin. Tidigare hade vi också Nordiska bin, men det fick jag sluta med när jag en gång reagerade våldsamt och höll på att få en anafylaktisk chock efter ett bistick.😲

Och nu på vårvintern är det alltså dags för det ganska blygsamma extra pappersarbete som ändå ska göras om man är genbank. Det är rätt enkelt, idag har jag fått till årsrapporterna för kaninerna, ankorna och hönsen. 👍 Kvar är gässen och sen den årsrapport jag själva är ansvarig för att skicka ut, den för Lappgetterna, som jag är genbanksansvarig för. Den dröjer ett tag, för vi i föreningen Allmogegeten försöker göra det ännu lättare för våra genbanker, så vi skickar ut förutskrivna uppräkningar av de getter man troligen har i sin genbank. På det sättet är större delen av arbetet redan gjort för medlemmarna, men för oss ansvariga är det desto mer registerarbete nu under årets första två månader. 😉

Inga kommentarer: