måndag 16 november 2015

Röjning av sly med Lappgetter -del 2

För 10 veckor sen släppte vi in våra lappgetter i en ny hage. Tre vuxna getter och tre döttrar (födda i år) i en hage på 2500 m2. Ca 900 m2 av den hagen var videsly. Det är värre än ett mangroveträsk. Man tar sig inte igenom ett parti videsly utan en rejäl motorsåg.
Vänster: ogenomträngliga videsnår.                   Höger: 10 veckors get-bete har gett resultat.
Detta är resultatet av 6 getter under tio veckor.
Näst intill varenda videstam är avgnagd hela vägen runt. Men detta är ändå bara steg 1 i vår plan att röja denna igenväxta lägda.
Planen har vi lärt oss av en av våra get-mentorer, Sonja. Också vår lantbrevbärare under många år och framförallt; damen som gav oss våra två foundergetter från Lövåsenlinjen i Lappgetternas genbank , Filippa och Emilia. Sonja är en riktig klippa, hon vet allt om getter och om att hålla getter i Lappland!
Senhöst, hugger ner de redan ringbarkade videstammarna, så att getterna också kan beta av topparna på videt.
Steg 1. Släpp getter på bete i videsly, igenväxta tidigare slåtterängar och betesmarker. Det måste vara tillräckligt många getter för att ge ett ordentligt betestryck, annars äter dom bara gräs, örter och "fin- bla'n".
Steg 2. Dom kommer gnaga av barken runt stammarna så högt upp dom når, kort sagt "ringbarka".
Steg 3. Året efter kommer buskarna försöka överleva genom att skicka upp årsskott. Då sätter man getterna på efterbete, tidigt på våren. Dom äter upp allt fräscht, grönt som buskarna försöker skicka upp. Sen är buskarna döda.
Sigyn gillar att Husbonden har huggit ner buskaget så hon kan äta videtoppar på senhösten.
Steg 4. Vänta 2-4 år, buskarnas rötter bryts ner och så småningom är det bara att gå och vrida upp stammarna med händerna, som att skruva loss en skruv. Till och med grova stammar lossnar lätt som en plätt och snart har man en golfbana istället för en djungel av videsnår.
Allt enligt Sonja. =)
Så här ser de späda granarna ut efter 10 veckors getbete. 
Vi har räknat ut ett eget "mellansteg mellan punkt 2 och 3. Nu på senhösten, när buskaget står ringbarkat och getterna har ont om föda på marknivå, så hugger vi ner videstammarna, ett buskage varje dag. Då kommer getterna åt att beta av barken högre upp och tugga i sig dom späda och saftiga videtopparna. Ett sätt att få kosten att räcka längre och att ge Lappgetterna mer tillgång till sin naturliga föda.
Smaskens, tycker dom!
Nästa vår kommer buskarna försöka överleva genom att skjuta späda skott från basen. Då, i maj, släpper vi getterna på samma hage och sen är det kört för videt!

Alla inlägg i serien om "Röjning med Lappgetter"
Del 1- Sju år senare.
Del 2- Röjning av sly med Lappgetter.
Del 3- Lappgetternas slyröjning, del 3.
Del 4-  Att bekämpa tuvstarr.
Del 5- Harmoni i hagen.
Del 6- Ny hage till Lappgetterna.
Del 7- Återställer hagmark.

1 kommentar:

Magica de Hex sa...

Så intressant om getterna. Lurar på om jag ska skaffa några getter på stället vi köpt. Där är oxå igenväxta ängar som jag vill få betade. Undrar bara om detär svårt att hålla getter stängslade? Håller de sig innaför ditt 5 trådiga elstängsel? "Får" lära mig allt om getter i vinter 😊 Vill ha lantrasgetter. Funkar lappgetter här nere? Eller kanske Göinge är bättre här?